Wat is Microtie?

Microtie, ook wel klein oor genoemd, is de afwezigheid van het oor of aanwezigheid van een kleiner, smaller of gevouwen oor vanaf de geboorte. Het komt ongeveer bij 1 op de 10.000 kinderen voor. Meestal (in ongeveer 90% van de gevallen) is dit aan één oor (unilateraal), maar soms zijn beide oren (bilateraal) aangedaan. Zonder dat hier een duidelijke verklaring voor is, is in het algemeen het rechteroor vaker aangedaan dan het linkeroor en hebben jongens het vaker dan meisjes.

Het is tot dusver nog onduidelijk wat precies de oorzaak is van Microtie. Wel is bekend dat het probleem dat uiteindelijk leidt tot Microtie, zich in de 8e week van de zwangerschap voor doet.  Microtie komt vaak voor in combinatie met Atresie omdat de gehoorgang en de oorschelp samen ontwikkeld worden tijdens de zwangerschap. Als er iets mis gaat in deze ontwikkeling zijn de gehoorgang en de oorschelp dus vaak samen aangedaan.

Microtie is meestal niet erfelijk. Wanneer één kind of een ouder in het gezin de afwijking heeft, is de kans op een volgend kind met Microtie wel vergroot en bedraagt dan 5% (1 op 20). Wanneer twee kinderen Microtie hebben, is de kans bij een volgend kind 15%.
Microtie kan zowel op zichzelf staand (geïsoleerd) voorkomen, als in combinatie met een syndroom. De meest voorkomende syndromen waarbij ook Microtie aanwezig kan zijn; het Treacher-Collins Syndroom, het Goldenhar Syndroom en Hemifaciale Microsomie.

Hier zie je een konijntje

met een Microtie van

zijn linkeroor.

Wat gebeurt er als een kindje geboren wordt met Microtie?

Microtie wordt meestal direct bij de geboorte opgemerkt. Omdat het een oor betreft zal de kinderarts in veel gevallen al snel een keel-, neus-, en oorarts (KNO-arts) vragen om naar het oor te kijken. De meeste kinderen worden doorverwezen naar een specialistisch centrum en omdat Microtie relatief niet veel voorkomt, hebben maar weinig zorgverleners er ervaring mee . Het RadboudUMC in Nijmegen heeft zo’n specialistisch centrum. Er zijn twee centra in Nederland: het andere is in het WKZ in Utrecht. Wanneer een KNO-arts naar het RadboudUMCverwijst, kan het kind bij één van de KNO-artsen of bij een audioloog terecht komen. Of een kind bij de KNO-arts, de audioloog, of allebei komt, hangt af van verschillende zaken.

Als er alleen een andere vorm oorschelp (Microtie) is, wordt naar de KNO-arts verwezen. Als er (ook) sprake is van een gehoorprobleem (Atresie) tevens naar de audioloog. Er wordt daarnaast altijd goed gekeken welke zorg een kind nog meer nodig heeft. Een KNO-arts in het RadboudUMC zal in het geval van Microtie ook altijd een afspraak maken bij de audioloog. Omgekeerd zal de audioloog bij een Atresie na het intakegesprek ook altijd een gespecialiseerde KNO-arts bij de zorg betrekken.

Welke verschillende soorten Microtie zijn er?

Microtie bestaat in allerlei variaties, van een iets kleiner oor, tot helemaal geen oor. In de meeste gevallen is in combinatie met Microtie ook de gehoorgang vernauwd of helemaal afwezig en is er sprake van een type 3 Atresie (zie pagina Atresie).

Je kunt Microtie indelen in 5 verschillende typen.

Lobulaire type A. Er is alleen een oorlel, met soms wat rest kraakbeen. Er zijn geen andere structuren van de oorschelp aanwezig.

Klein concha type B.  De oorschelp is kleiner dan normaal met kleine conchale holte (kuiltje net naast de plek van de gehoorgang), tragus en oorlel.

Concha type C.   De oorschelp is een beetje kleiner dan normaal, maar de structuren van de oorschelp zijn goed te herkennen.

Atypische Microtie D. Afwijking van de oorschelp die niet in de bovenstaande categorieën valt.

Anotie E. De oorschelp is in zijn geheel afwezig.

 

Classificatie van Microtie volgens Asaka en Kaga.
Lobulaire type. Klein concha type. c Concha type. Atypische type. Anotie type.

Anatomie oorschelp.

Het Nijmeegs oorschelpspreekuur.

Een naar het RadboudUMC verwezen kind met Microtie / Atresie kan ook direct terecht bij het Nijmeegs oorschelpspreekuur. Tijdens dit spreekuur kijken gespecialiseerde zorgverleners, wat er eventueel gedaan kan worden aan de oorschelp / het ontbrekende oor of gehoorgang van uw kind. Dit kan te maken hebben met het gehoor en / of het oor zelf. Natuurlijk kunnen u en uw kind er altijd voor kiezen om niets aan de Microtie / Atresie te laten doen. Uiteraard kijkt men naast het gehoor en oor, ook naar de verdere ontwikkeling van uw kind. Het oorschelpspreekuur is een multidisciplinair spreekuur. Dat houdt in dat er verschillende mensen van verschillende vakgebieden aanwezig zijn.

De volgende specialisten zijn bij het oorschelpspreekuur aanwezig:

  • Myrthe Hol (KNO-arts). Zij weet als Otoloog (oorarts) veel van het gehoor en de mogelijkheden om het gehoor zo nodig te verbeteren. In het geval van Microtie bestaat er op latere leeftijd de mogelijkheid een ‘groot oor’ te overwegen;
  • Pascal van de Pol (Anaplastoloog). Zij maakt  kunstoren en kan goed vertellen over hoe dit in z’n werk gaat;
  • Marchien Hoffer (GZ-psycholoog). Als het nodig (of gewenst) is, biedt zij begeleiding op psychologisch of sociaal-emotioneel gebied. Denk daarbij aan het vergroten van de weerbaarheid, hoe om te gaan met pestgedrag, acceptatie van een afwijkend uiterlijk of begeleiding rondom operaties mocht er sprake zijn van extreme angsten;
  • Op afroep zijn er nog een aantal andere specialisten beschikbaar;
  • Een genetisch georiënteerd KNO-arts, die mee kan beoordelen of er bij het kind sprake is van een syndroom, mogelijk in samenwerking met de afdeling klinische genetica;
  • Een audioloog, die meer informatie over het gehoor kan geven en indien gewenst een proef met een beengeleidingshoortoestel kan doen;
  • Een Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg), die mee kan denken bij vragen over een eventuele asymmetrie van de kaak;

Een logopedist voor begeleiding bij problemen in de spraak-taal ontwikkeling.Deze multidisciplinaire aanpak is in deze vorm uniek in Nederland. Er is op hetzelfde moment zowel aandacht voor het gehoor als voor de oorschelp. Er is tijdens het spreekuur ruimte voor vragen en aandacht voor wat u en uw kind mogen verwachten. Niet alleen de fysieke kant van de Microtie, maar (indien gewenst) ook de psychologische kant krijgt zo nodig alle aandacht. Dit alles om u en uw kind de meest complete zorg aan te bieden. Veel kinderen worden vanaf de geboorte gevolgd en komen regelmatig terug op het oorschelpspreekuur.

Tevredenheid

Het oorschelpspreekuur in Nijmegen bestaat sinds 26 juni 2011. Het is altijd op een donderdag en vindt momenteel ongeveer eens in de 1 à 2 maanden plaats, afhankelijk van de planning. Sinds de start kwamen al vele tientallen patiënten op dit spreekuur met vragen over het reconstrueren van het oortje en / of het revalideren van het gehoor. Uit hun feedback blijkt dat ze erg tevreden zijn over het Nijmeegs oorschelpspreekuur. Ze vinden bijvoorbeeld de uitgebreide uitleg met voorbeelden en foto’s over de verschillende mogelijkheden erg fijn. Waardering is er ook voor de zorgvuldige beantwoording van vragen en de mogelijkheid om tijdens één afspraak contact te hebben met meerdere disciplines. Uiteraard blijven we om uw mening vragen, om onze zorg constant te blijven optimaliseren.

  Het Nijmeegs oorschelpspreekuur.

Bron: dr. Hol
Maarten Vijverberg, student geneeskunde en Marchien Hoffer, gz-psycholoog, RadboudUMC.
Meegelezen door: Pascal van de Pol, Emmanuel Mylanus, Ronald Pennings, Marloes de Vink.
Gebruik van beeldmateriaal is goed gekeurd door belanghebbenden.

Scroll Up