Wat is Atresie?

De afwezigheid van de gehoorgang wordt Atresie genoemd. Microtie komt vaak voor in combinatie met Atresie omdat de gehoorgang en de oorschelp samen ontwikkeld worden tijdens de zwangerschap. Als er iets mis gaat in deze ontwikkeling zijn de gehoorgang en de oorschelp dus vaak samen aangedaan.

Welke verschillende soorten Atresie zijn er?

Een goed aangelegde gehoorgang, komt uit op het trommelvlies, met daarachter 3 nauw samenwerkende gehoorbeentjes. Zij brengen het geluid over op het slakkenhuis en vandaar gaat het geluid naar de hersenen.

Deze figuur toont de weg die het geluid normaliter aflegt, van de oorschelp(pinna), naar de gehoorgang (auditief kanaal), trommelvlies en dan via hamer (malleus), naar aambeeld (incus), en dan stapes (stijgbeugel). Vervolgens via het slakkenhuis (cochlea) en de gehoorzenuw naar de hersenen.

De Altman Cremers Classificatie is een indeling om de Atresie (vervorming) van de gehoorgang aan te duiden met een gradering van 1 tot 3. Deze in Nijmegen ontwikkelde classificatie wordt wereldwijd gebruikt en gebruiken wij ook nog steeds. Uiteraard bestaan er meerdere indelingen in de wereld.

Type 1. Er is sprake van een intact trommelvlies. Het laterale (buitenste) deel van de gehoorgang is volledig afgesloten door bot, waar normaal lucht zit.

Type 2a. Er is bot over een deel van de lengte van de gehoorgang (binnenste deel) waar normaal gesproken lucht zit of de gehoorgang is gedeeltelijk misvormd en eindigt in wat men een ‘muizenstaart’ noemt (zie onderstaand figuur) met soms een klein stukje trommelvlies.

Type 2b. Er is bot waar normaal de gehoorgang is en er is geen enkel stuk trommelvlies aanwezig.

Type 3. Bij dit type is de oorschelp ernstig vervormd of helemaal afwezig. De gehoorgang is afwezig en het middenoor is óf erg klein óf ook afwezig. De gehoorbeentjes zijn te klein of onvolledig of helemaal afwezig.

De gehoorgang

Het klinkt erg logisch dat wanneer de gehoorgang geopend wordt tijdens een operatie bij kinderen met Microtie en Atresie, ze dan ook beter zullen gaan horen. Dit is soms ook het geval. Deze kinderen zullen iets beter scoren op een gehoortest (objectief) dan wanneer de gehoorgang nog dicht zit. Echter, het kleine beetje gehoor dat ze winnen door deze operatie zullen zij in een aantal gevallen nauwelijks ervaren (subjectief). Slechts 10 procent van de kinderen waar de gehoorgang geopend wordt tijdens een operatie, geeft aan daadwerkelijk beter te kunnen horen na deze operatie. Dit laatste, samen met de kans op aanzienlijke complicaties bij het openen van de gehoorgang, speelt mee in de overweging om dit soort ingrepen in Nijmegen niet aan te bieden bij een Atresie type 2b of 3. De risico’s wegen niet op tegen de te verwachten voordelen.

In veruit de meerderheid van de gevallen is de cochleaire functie vrijwel intact en is er sprake van een conductief gehoorverlies. Het chirurgisch openen van de gehoorgang geeft een nuttige verbetering van het gehoor bij een atresie type 1 en kan op termijn overwogen worden bij type 2a. In het geval van een Atresie type 2b of 3 zijn de te verwachten gehooruitkomsten te onvoordelig om dit te overwegen, zeker in vergelijking met de thans zo makkelijk haalbare resultaten door middel van een zogeheten botimplantaat (percutaan of transcutaan) met daarop een beengeleidingshoortoestel bevestigd.

Uiteraard is ook dan het horen via beengeleiding een zeer goed alternatief. Het feit dat de gehoorgang dicht blijft na een oorschelpreconstructie of prothese, valt qua uiterlijk nagenoeg niet op. Kijk maar eens goed bij een ‘normaal’ oor hoe weinig zichtbaar de gehoorgang eigenlijk is.

Bron: dr. Hol