Oticon Medical

Hoe beengeleidende hoorsystemen werken

Botverankerde hoorsystemen zijn ontworpen om gebruik te maken van het aangeboren vermogen van uw lichaam om geluid over te brengen via beengeleiding. De soundprocessor pikt geluid op en zet dit om in trillingen die via het schedelbot rechtstreeks naar uw binnenoor worden geleid. Dit omzeilt eventuele problemen in uw gehoorgang of middenoor.

Een Ponto botverankerd systeem bestaat uit drie delen

  1. Een klein (3 of 4 mm) titanium implant dat in het bot achter het oor zit;
  2. Een abutment dat door de huid heen steekt;
  3. Een soundprocessor.

De soundprocessor is eenvoudig op het abutment vast te klikken.  Als u de soundprocessor moet verwijderen – voor het douchen of slapen, enz. – is deze eenvoudig los te klikken.

Het plaatsen van een beengeleidingsimplantaat is een veilige en simpele procedure. Hieronder treft u een video aan over de plaatsing van het Ponto implantaat.

Hoe het werkt

De soundprocessor pikt geluidsgolven op dezelfde manier op als een regulier hoortoestel. Maar in plaats van deze golven door de gehoorgang te leiden, zet de soundprocessor ze om in geluidstrillingen die via het abutment en het implant door uw schedel verder geleid worden.
Op deze manier worden de trillingen rechtstreeks naar het binnenoor geleid en worden problemen in het uitwendige oor en /of middenoor omzeild.

Eenzijdige doofheid

Aangezien geluid via beengeleiding altijd naar beide oren wordt geleid, kan een botverankerd hoorsysteem ook een goede oplossing zijn voor mensen met eenzijdige doofheid. Het systeem pikt geluid aan de dove kant op en leidt het naar het goede oor.

Ponto Plus is de meest geavanceerde hooroplossing en biedt

  • Meer power;
  • Minder feedback;
  • Draadloze mogelijkheden.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het Ponto systeem de beste geluidskwaliteit levert op het gebied van botverankerde hoorsystemen.

Eén apparaat voor draadloze communicatie en entertainment. Voor toegang tot een hele reeks draadloze mogelijkheden, zonder afbreuk te doen aan hoorbaarheid en geluidskwaliteit.

Ponto kan ook kinderen helpen

Vroegtijdige identificatie van een gehoorverlies en het bieden van vroegtijdige toegang tot geluid is cruciaal voor de taalontwikkeling van een kind. De leeftijd waarop kinderen een botverankerd implantaat kunnen krijgen varieert van persoon tot persoon. Met de Ponto softband, kunnen kinderen met conductief/gemengd gehoorverlies of eenzijdige doofheid profiteren van de Ponto soundprocessors – ongeacht hun leeftijd. We erkennen dat kinderen andere behoeften, voorkeuren en levensstijlen hebben dan volwassen gebruikers. Daarom biedt Ponto een aantal speciale oplossingen voor kinderen, ouders en verzorgers.

Wat maakt Ponto zo kindvriendelijk ?

Omdat kinderen andere behoeften hebben dan volwassenen, biedt Ponto speciale oplossingen die tegemoet komen aan hun specifieke behoeften. Onze complete reeks oplossingen is specifiek ontworpen om kinderen te helpen een gelukkig, actief leven te leiden.

De Ponto softband

Voor slechthorende kinderen is stimulatie van de cochlea in een vroegtijdig stadium essentieel voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid. De Ponto softband ondersteunt vroegtijdige stimulatie doordat hiermee zelfs het kleinste kind in staat wordt gesteld een soundprocessor te dragen. Met de eenvoudig in te stellen softband is het bovendien mogelijk de voordelen van de soundprocessor te evalueren voordat er daadwerkelijk een implant geplaatst gaat worden.

Aangepast aan de behoeften van kinderen

Ponto biedt een aantal oplossingen speciaal voor kinderen, hun ouders of verzorgers. Zo kunnen de programmeerknop en de volumeregeling volledig worden uitgezet en kunnen er speciale programma’s worden toegevoegd om tegemoet te blijven komen aan de zich ontwikkelende behoeften van kinderen. Bovendien beschikt de Ponto soundprocessor over een kindveilige batterijlade waarmee voorkomen wordt dat kinderen bij de batterij kunnen en deze kunnen inslikken.

Extra ondersteuning op school

Ponto soundprocessors zijn volledig compatibel met het Oticon Amigo FM-systeem, dat communicatie in het klaslokaal ondersteunt, zodat de stem van de leerkracht rechtstreeks naar de soundprocessor gestuurd kan worden. Ponto Plus gebruikt een andere Amigo-oplossing dan Ponto en Ponto Pro. U moet dus niet vergeten rekening te houden met compatibiliteit.
Phonak distribueert ook een FM-oplossing die gebruikt kan worden met de Ponto soundprocessors. Het benodigde systeem is wederom afhankelijk van de soundprocessor.

Hogere veiligheid tijdens het omgaan met het systeem

De kindveilige batterijlade op Ponto voorkomt dat kinderen de batterij kunnen verwijderen en wellicht kunnen inslikken.

Met stickers en beschermhoezen wordt Ponto nog persoonlijker

De Ponto beschermhoezen en stickers zijn niet alleen populair vanwege de heldere kleuren, maar ook omdat ze kinderen de mogelijkheid bieden hun persoonlijke stempel op hun hoortoestel te zetten. En ze kunnen eenvoudig worden verwijderd of vervangen naarmate uw kind ouder wordt of de mode verandert.

Veiligheidskoord houdt Ponto op zijn plek

Het Ponto veiligheidskoord voorkomt dat de sound processor op de grond valt als deze per ongeluk wordt losgekoppeld.

Ponto voor kinderen

Geef uw kind een voorsprong met de Ponto Softband.
Download brochure

Eerste klinische resultaten van het Ponto implantaatsysteem

In de twee jaar na de introductie van de innovatieve botverankerde oplossing hebben toonaangevende KNO-artsen, neuro-otologen en klinieken in 18 verschillende landen inmiddels meer dan 3000 implantaten van het Ponto systeem van Oticon Medical geplaatst. Met het Ponto systeem waagt Oticon Medical zich voor de eerste keer op de groeimarkt van de botverankerde hooroplossingen. Een markt die tot doel heeft cliënten met conductief, gemengd of sensorineuraal gehoorverlies of éénzijdige doofheid echte keuzevrijheid te bieden. De recent gepubliceerde implantaatcijfers tonen een grote acceptatie van het Ponto systeem onder artsen en chirurgen in Noord-Amerika en Europa.

Retrospectief onderzoek van drie toonaangevende instellingen in de VS

De eerste resultaten van het eerste retrospectieve onderzoek naar de klinische resultaten van het Ponto implantaatsysteem lijken erop te wijzen, dat artsen een gegronde reden hebben om voor Ponto te kiezen1. In het onderzoek zijn de resultaten onder cliënten bekeken, die een Ponto implantaat hebben gekregen via een van deze drie toonaangevende instellingen in de Verenigde Staten: Michigan Ear Institute, Arizona Hearing and Balance Center en Georgia Health Sciences University.

In totaal namen 98 cliënten (38 mannen en 60 vrouwen) in de leeftijd tussen 5 en 79 jaar (gemiddelde leeftijd: 51,5 jaar) aan het onderzoek deel. Alle deelnemers hebben in de periode tussen november 2009 en juni 2011 een Ponto botverankerd hoorsysteem geïmplanteerd gekregen. De gemiddelde tijd tot aan de eerste controle was 5,3 maanden. Bij 95 procent van de cliënten werd de lineaire incisietechniek met ondermijning gebruikt. In het onderzoek werd gekeken naar het percentage implantaatverlies, het percentage hersteloperaties en het voorkomen van huidreacties.

Geen implantaatverlies & geen hersteloperaties

Het resultaat van het retrospectieve onderzoek toonde het succes van het Ponto botverankerde implantaatsysteem duidelijk aan. Tijdens het onderzoek heeft er zich geen implantaatafstoting voorgedaan onder alle 98 cliënten die het Ponto systeem kregen aangemeten. Bovendien was in geen van de gevallen een hersteloperatie nodig. Er traden praktisch geen huidcomplicaties op en die paar huidcomplicaties die er wel waren, waren niet ernstig en konden met succes klinisch worden behandeld. Van de 98 gevallen was er geen enkel geval waarbij de osseo-integratie mislukte of een hersteloperatie nodig was.

“Er is in het verleden al eerder onderzoek gedaan naar de audiologische voordelen van het Ponto systeem2 en ik ben er trots op, dat we nu de eerste klinische resultaten van een onderzoek bij meerdere instellingen naar het Ponto implantaat kunnen laten zien”, zegt Jes Olsen, General Manager van Oticon Medical. “De klinische resultaten in combinatie met de meest recente implantaatcijfers van het Ponto systeem tonen aan, dat we met succes zijn ingesprongen op de duidelijk aanwezige behoefte aan keuzevrijheid en gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor artsen, audiologen en hun cliënten.”

Lees meer over de resultaten van het eerste onderzoek naar het Ponto implantaat en abutment

In Earline 3 van 2015 staat een mooi artikel betreffende Beengeleidingssystemen BAHA & Ponto, pagina 30 tot en met pagina 33.
Wil je meer informatie, neem een kijkje op onderstaande link.

Bron: Oticon Medical